27-06-2012: Architectuur in de Middeleeuwen

Drs. Monique Hafkamp


Kunsthistoricus Drs. Monique Hafkamp zal in het kader van de Dag van de architectuur een overzicht geven van de Romaanse en Gotische bouwstijl. In de vroege middeleeuwen was de bouwkunst met name verbonden met het hof van de keizer. Uit die periode zijn enkele voorbeelden bewaard gebleven, die eerst de revue zullen passeren. Maar met de groei van de handel en van de steden neemt de bouwactiviteit toe. Er verrijzen zowel religieuze als profane gebouwen die naar de hemel reiken, als symbool van de macht van de kerk maar ook van die van de steden. Eerder gaf Monique lezingen over Architectuur door de eeuwen heen en over Griekse en Romeinse bouwkunst.