02-04-2014: 200 jaar Marine

Gulian Crommelin


Gulian Crommelin , die we al kennen van andere lezingen bij ons, vertelt over 525 jaar zeemacht; deze heet sinds 1813 Koninklijke Marine. De geschiedenis laat zien dat dit bedrijf zich voortdurend aanpast aan de omstandigheden, alom gerespecteerd wordt, wereldwijd inzetbaar blijft en de technische mogelijkheden optimaal gebruikt.