05-12-2018: Oh, kom er eens horen!

Drs. Jos Paardekooper


Op 5 december verrast Drs. Jos Paardekooper ons met een keur aan klassieke – in de dubbele zin des woords – sinterklaasliederen. Sint Nicolaas bestaat al ontelbare eeuwen, maar onze sinterklaasliedjes stammen grotendeels uit de negentiende eeuw, toen ook de intocht van de Sint opkwam. De melodieën werden vaak ontleend aan het klassieke-muziekrepertoire.