Archief: lezingen 2015

zoeken op jaartal zoeken op onderwerp zoeken op spreker
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
2018

16-12-2015: Kersttaferelen van Pieter Brueghel de Oude

Wim Kroon

Wim Kroon kennen wij van lezingen over het Huis van Oranje. Nu verzorgt hij onze kerstlezing over de schilder Pieter Brueghel de Oude (1525?- 1569). Deze werd niet zonder reden "Peer den Drol" genoemd. Hierin steekt niets onwelvoeglijks, maar betekent zoveel als "grappig, vrolijk". Dat komt tot uitdrukking in zijn werken: de Bruidsdans, de Boerenbruiloft e.a. In een drietal schilderijen vertaalt hij de geboorte van Christus en wat daarmee samenhangt op zijn eigen bijzondere manier: aansprekend en kleurrijk. Hierna wordt in Bruegheliaanse sfeer een beroep gedaan op uw kennis van de Nederlandse taal. Na afloop kunt u genieten van een sfeervolle, driegangen kerstlunch.

25-11-2015: Leo Vroman

Drs. Marijke Kuyper

Marijke Kuyper, die al vele literaire lezingen bij ons heeft gehouden, besteedt in de maand van "Nederland leest" aandacht aan Leo Vroman, die dit jaar honderd zou zijn geworden. Hij is één van onze bekendste dichters, hoewel hij het grootste deel van zijn leven in Amerika woonde. Hij kreeg in 1964 de P.C.Hooftprijs en bleef in het Nederlands dichten tot op zijn laatste dag. Maak (opnieuw) kennis met een speelse en fantasierijke dichter èn tekenaar!

11-11-2015: Joodse kookkunst in historisch perspectief

Drs. R.N. Ferro

Dobby Ferro, auteur van o.a. "Suasso's kookrecepten" houdt een lezing over de joodse keuken. Eigenlijk zijn er twee joodse keukens: één van de joden die uit Portugal gekomen zijn (Sefardische joden) en één van de joden die uit Oost-Europa gekomen zijn (Asjkenazische joden) . De eerste groep was rijk en had een overdadige keuken, de tweede groep was arm en had en een armelui's keuken. Hoe die groepen hier gekomen zijn, wat ze kookten en hoe we dat weten, zal hij u in dit uur vertellen. Hij zal de lezing ondersteunen met een PowerPoint presentatie. U kunt zijn kookboekje ook kopen.

28-10-2015: De Amazone, een verloren paradijs?

Ir. Harco W.F. Jellema

Ir. Harco W.F. Jellema laat u aan de hand van prachtige foto's een ontdekkingsreis maken door het gebied en hij laat u kennis maken met de prachtige natuur in al zijn facetten. De Amazone rivier is de langste rivier ter wereld en ontspringt hoog in de Andes van Peru. Het Amazonegebied ligt voor 60% in Brazilië. Vele verhalen en hele en halve waarheden circuleren rond het fenomeen van het Amazone gebied: dat het bijna geheel ontbost is, of dat er alleen maar soya- en suikerrietboeren wonen en dat al het hout illegaal gekapt wordt en de overheid dat oogluikend toestaat. De vele vooroordelen en onwaarheden worden nader tegen het licht gehouden.

14-10-2015: Marc Chagall : veelzijdig kunstenaar

Ds. Joop Mol

Ds. Joop Mol vertelt aan de hand van tientallen afbeeldingen over het boeiende leven van Chagall en over diens kleurrijke en soms wonderlijke weergaven daarvan. Dit jaar is het precies 30 jaar geleden dat Chagall stierf op bijna 98-jarige leeftijd. Deze uit Rusland afkomstige en tot Fransman genaturaliseerde Joodse schilder gaf op vele wijzen vorm aan de eeuw waarin hij leefde en aan hoe hij die eeuw beleefde. Joop Mol gaf vorig jaar een lezing bij ons over De ramen van Chagall.

30-092015: Alle Poeha rondom Rembrandt

Drs Wil Tiemes

Drs Wil Tiemes, die we kennen van eerdere kunstlezingen, laat ons met een PowerPoint-presentatie nader kennismaken met Rembrandt. Was/is alle aandacht voor (de late) Rembrandt terecht? Met opgetrokken wenkbrauwen kijken Rembrandt en wij nieuwsgierig naar elkaar. Er valt nog veel te ontdekken aan hem, niet alleen voor schilders, ook voor schrijvers en fotografen. Wat vertel je wel, wat niet? Dat vind je allemaal terug op zijn schilderijen: in het hoe en wat hij schilderde!

16-09-2015: Prof. Ype Koopmans

Museum More

Afbeelding: Collectie Museum MORE

Prof. Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE, houdt een lezing over ons museum en de collectie. Dit museum is pas geopend. Museum MORE hanteert als verzamelbegrip "modern realisme". Het kiest voor beeldend kunstenaars uit de 20ste en 21ste eeuw die de zichtbare werkelijkheid als uitgangspunt nemen en deze op herkenbare wijze verbeelden. "Realisme" wordt daarbij beschouwd als een verhaal dat in principe oneindig is en van inhoud kan veranderen.

02-09-2015: Willem Kwakernaak

Rodin en andere beeldhouwers uit de 19de eeuw

Willem Kwakernaak kunstenaar en kunstkenner, geeft na zijn lezing van vorig jaar over Bernini, dé beeldhouwer van de 17de eeuw, vandaag een lezing over dé beeldhouwer van de 19de eeuw: Rodin. Deze was voor de beeldhouwkunst in die eeuw nog belangrijker dan Cezanne, Gauguin en van Gogh voor de schilderkunst. Door hem werd de beeldhouwkunst weer een taal voor persoonlijke uitdrukking, nadat deze in de 19de eeuw gedaald was tot het niveau van decoraties en pronkerige gedenktekens.

24-06-2015: Drs. Monique Hafkamp

Rococo Architectuur

Na haar lezing van vorig jaar over Barok in de architectuur neemt Drs. Monique Hafkamp u mee naar de 18e eeuw, een periode waarin veranderingen op diverse gebieden een nieuwe tijd aankondigen, maar ook een eeuw van elegantie en soms overdreven verfijning in de kunst, muziek en architectuur. Rococo wordt vaak geassocieerd met tierlantijnen en frivoliteit en is niet altijd makkelijk te waarderen. Aan de hand van voorbeelden wordt de bouwkunst van de Rococo in de context van de tijd geplaatst.

10-06-2015: Trix van der Linden

Zorg in gemeente Lochem

WethouderTrix van der Linden van de gemeente Lochem heeft de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, onderwijs, duurzaamheid en cultuur in haar portefeuille. Zij vertelt wat haar werk als wethouder inhoudt en legt uit hoe de zorg in onze gemeente is georganiseerd. Daarbij laat zij vandaag vooral de zorg voor ouderen aan de orde komen. Na afloop wil zij graag uw ideeën en mening horen.

27-05-2015: Cor Heidenrijk

Weidevogels

De heer Cor Heidenrijk vertelt, ondersteund door een PowerPoint presentatie, over weidevogels op de Wilpse klei aan de overkant van de IJssel bij Gorssel. Behalve dat u veel over weidevogels hoort en ziet, wordt u tijdens deze lezing van winter tot najaar meegenomen in de dynamiek van rivier en natuur in de uiterwaarden.

06-05-2015: Andries Udink

De tijd verstrijkt: Schietebult

70 jaar na de Tweede Wereldoorlog vertonen we de door oud-Gorsselnaar Andries Udink gemaakte documentaire "De tijd verstrijkt" over de tragische gebeurtenissen van de executie bij de Schietbult. Op 24 september 1944 werden daar, als vergelding van sabotageacties, 6 burgers vermoord. De leiding was in handen van de SD'er Heinemann, die ook eigenhandig de Gorsselse politieman Meijer doodschoot. Vijf jaar geleden vertoonden we van Andries Udink de aangrijpende documentaire "Liever geen bezoek" over onderduikers in de gemeente Gorssel. Deze keer is hij zelf aanwezig om de film in te leiden en na afloop op vragen in te gaan.

29-04-2015: Wim Kroon

Koningin Wilhelmina, een persoonlijkheid

In aansluiting op zijn lezing vorig jaar over ons koninkrijk houdt Wim Kroon nu een lezing over koningin Wilhelmina. Na Willem I was zij misschien wel de belangrijkste kroondrager. Zij werd door haar moeder koningin Emma met grote zorg voorbereid op haar toekomstige taak en groeide uit tot een krachtige persoonlijkheid. Een interessante lezing met veel boeiende facetten.

15-04-2015: Johan de Jong

Het Hassink in oorlogstijd

Johan de Jong onderzocht de geschiedenis van Het Hassink en publiceerde er in 2013 een boek over. Op 21 maart 1945 werd Het Hassink gebombardeerd en met de grond gelijkgemaakt. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Tijdens zijn lezing zal Johan de Jong uitvoerig ingaan op Het Hassink in oorlogstijd. Hoe het landgoed van een rustig, heilzaam oord veranderde in een strategisch doelwit voor de geallieerden. En wat de rol daarbij was van de Gorsselse ondergrondse in die jaren. Ook komt een aantal bijzondere voorvallen op boerderijen in de naaste omgeving in deze oorlogsjaren aan bod.

01-04-2015: Prof. Dr. E. Andriessen

Het laatste avondmaal

In de paasweek vertelt de heer Andriessen, die eerder bij ons een lezing gaf over Ethiopië, over afbeeldingen die door de eeuwen heen van het bijbelse verhaal van het Laatste Avondmaal zijn gemaakt. De vele schilderijen, fresco's, beeldhouwwerken enz. vormen als het ware een overzicht van de kunstgeschiedenis. Met een PowerPointpresentatie laat hij afbeeldingen zien vanaf de vroeg Christelijke tijd tot heden, van fresco tot musical, van Leonardo da Vinci tot Andy Warhol.

18-03-2015: Drs. Monique Hafkamp

Arts and Crafts, Art Nouveau, Jugendstil

Drs. Monique Hafkamp kijkt met u naar de ontwikkelingen in de kunst aan het eind van de 19e eeuw. Er ontstaat een nieuwe stijl waarbij kunst en kunstnijverheid samenvloeien in een nieuwe vormentaal. Deze vernieuwing of verjonging van de kunst bloeit slechts kort, nauwelijks twee decennia, in diverse landen. In elk land zijn er typische eigenschappen te ontdekken. Naast de verschillen zijn er echter ook overeenkomsten. In het algemeen geldt dat er een bijzonder sprookjesachtig en decoratief effect gecreëerd wordt. Monique gaf al meerdere lezingen bij ons.

04-03-2015: Jaap Kuipers

Ontmoetingen met het boeddhisme

Jaap Kuipers vertelt in zijn lezing aan de hand van vooral door hemzelf gemaakte foto-opnamen en geluiden over reizen die hij samen met zijn vrouw heeft gemaakt naar landen in Azië, o.a. naar Nepal, Sri Lanka, Thailand, Birma, India en Vietnam. Hier hebben zij de boeddhistische levenshouding en cultuur in verschillende vormen gezien. Zelf is hij geen boeddhist, hoewel hem de ideeën wel zeer aanspreken. Ook vertelt hij ter inleiding summier over het ontstaan van het boeddhisme.

18-02-2015: Hans van den Rooden

Unicef

Hans van den Rooden, voorlichter bij Unicef, geeft een presentatie over Unicef. Het verdrag voor de rechten van het kind bestaat 25 jaar. In Nederland zijn de rechten voor het kind bijna een vanzelfsprekendheid. Maar in veel landen in de wereld worden deze rechten nog dagelijks geschonden. In de afgelopen 25 jaar is er al wel veel verbeterd. Er wordt ook inzicht gegeven over noodhulp vanuit Unicef bij een aantal grote rampen in het recente verleden.

04-02-2015: Niels Klinkenberg

Piet Paaltjens, gedichten

In het kader van de Poëzieweek zal Niels Klinkenberg, die we kennen uit eerdere lezingen, een toelichting geven op het bijzondere leven van Piet Paaltjens. Ook zal hij uit diens werk voordragen. Piet Paaltjens is het pseudoniem van de negentiende-eeuwse Nederlandse dichter en predikant François Haverschmidt. Zijn beroemdste bundel is "Snikken en grimlachjes" uit 1867. Zijn werk is zeer humoristisch en wordt nog altijd veel gelezen.

21-01-2015: Drs. Wil Tiemes

Mark Rothko en Piet Mondriaan

Drs. Wil Tiemes roept ons op tot vergelijken en vooral tot leren kijken. Voor het eerst na 40 jaar is er in Nederland weer een tentoonstelling met werk van Mark Rothko. De kunstenaars Piet Mondriaan en Marc Rothko zijn nu samen te zien in Den Haag. Mondriaan, de oudste van de twee, schilderde niet overlappende heldere kleurvlakken in een beperkt kleurenpallet. Rothko daarentegen schilderde allerlei kleuren en kleurschakeringen over en door elkaar. Eerder gaf Wil Tiemes een lezing over de invloed van WO II op de kunst.

07-01-2015: Drs. Jos Paardekooper

De eerste Wereldtentoonstelling in 1851

De ons bekende Drs. Jos Paardekooper gaat met ons een stapje terug in de geschiedenis. Het revolutiejaar 1848 was nog nauwelijks voorbij, of daar diende zich de volgende omwenteling alweer aan: de Industriële Revolutie. Nergens werd die glorieuzer getoond dan tijdens de allereerste wereldtentoonstelling, in Londen in 1851. "The Great Exhibition" werd gehouden in een gebouw van louter glas en gietijzer, het Crystal Palace. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn, de Vooruitgang was onstuitbaar begonnen.