Archief: lezingen 2013

zoeken op jaartal zoeken op onderwerp zoeken op spreker
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
2018

18-12-2013: Prof. dr. Anne van der Meiden

Kerst en kerstgebeuren

Speciale bijeenkomst met kerstprogramma en driegangen kerstlunch

Prof. dr. Anne van der Meiden , theoloog, communicatiewetenschapper en publicist, gaat in op onze (Westerse) manier van Kerstvieren. Deze is een mengeling van oude, Germaanse resten van het Mirreweenterfeest en geïmporteerde (plm. 7e-8e eeuw) christelijke elementen. We vieren eigenlijk twee feesten tegelijk. Voordelig, maar niet altijd 'helder'. Velen kennen de spreker als voorganger in trouw- en doopdiensten van het Koninklijk Huis. Ook vertaalde hij de Bijbel in het Twents.

27-11-2013: Niels Klinkenberg

Erik of het klein insectenboek

Niels Klinkenberg , lid van het Godfried Bomans genootschap, gaf naar aanleiding van het honderdste geboortejaar van Godfried Bomans afgelopen maart een lezing over de schrijver. Vandaag spitst hij zijn lezing toe op Bomans' boek 'Erik of het klein insectenboek'. Het verschil tussen mensen en insecten is niet zo groot. Dat ontdekt Erik Pinksterbloem als hij op een nacht een schilderij boven zijn bed in stapt. Midas Dekkers schrijft de Lofrede op Erik en het klein insectenboek. Een toepasselijke ode van een humoristisch en scherpzinnig bioloog.

13-11-2013: Lex Rutgers

Mettray nu

Op verzoek van een aantal bezoekers geeft Lex Rutgers in de Week van de Jeugdzorg een vervolglezing op zijn in februari gehouden lezing over de geschiedenis van de Mettray in Eefde. Nederlandsch Mettray was een protestants opvoedingstehuis voor niet-criminele jongeren met gedragsproblemen, opgericht in 1851. Sindsdien is er veel veranderd. Ook de naam bestaat niet meer. In 1998 is Nederlandsch Mettray omgevormd tot de Justitiële Jeugdinrichting Rentray en inmiddels na fusie gevormd tot de jeugdzorginstelling LSG-Rentray. Ondersteund door een PowerPoint presentatie zal hij ingaan op de huidige jeugdzorg in Gelderland, met name binnen de LSG-Rentray. Wat voor soort hulp is er voor kinderen en ouders? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een kind dat uit huis wordt geplaatst? Welke gedragsstoornissen worden behandeld?

30-10-2013: Dr. Dirk Otten

De kerstening der Saksen

Als afsluiting van de Maand van de geschiedenis houdt Dr. Dirk Otten een lezing n.a.v. zijn dit jaar verschenen boek "Hoe God verscheen in Saksenland". De overmoedige missionaris Lebuïnus dacht de Saksen te kunnen bekeren door zijn prediking; Karel de Grote predikte 'met ijzeren tong'. De Saksen waren echter niet bereid om hun oude natuurreligie op te geven voor het christendom, de religie van hun vijand en een religie uit een voor hen wereldvreemd boek.

16-10-2013: Kees van Zutphen

Verdi

In dit Verdi-jaar geeft Kees van Zutphen een lezing over deze componist. Verdi werd 200 jaar geleden geboren. In deze lezing besteedt de heer van Zutphen aandacht aan zijn leven en werk. Naast operafragmenten komen ook jeugdwerk, het strijkkwartet en het beroemde Requiem aan de orde. Deze lezing, waarin uiteraard veel muziek te beluisteren valt, zal anderhalf uur duren. De heer van Zutphen gaf bij ons al eerder muzikale lezingen, over Chopin, Schubert en Liszt.

02-10-2013: Drs. Jos Paardekooper

De nationale canon

Om de maand van de geschiedenis in te luiden houdt Drs. Jos Paardekooper een lezing over de nationale canon. Deze veroorzaakte in 2006 een ware canongolf in ons land, die inmiddels al weer lijkt weggeëbd. Hoe staat het intussen met die nationale canon? Wat is eigenlijk een canon, en hoe verhoudt die zich tot een nationale identiteit? Op die vragen probeert Jos Paardekooper, voormalig docent cultuurwetenschap in het hoger onderwijs, in deze lezing antwoorden te geven. Dit is de negende lezing van Jos Paardekooper bij ons.

18-09-2013: Ineke de Jonge

Een voetreis door Nieuw Guinea

Na haar lezing over de Baliemvallei in 2009 heeft Ineke de Jonge weer een voetreis met een kleine groep gemaakt, nu door een ander deel van Nieuw Guinea. Met een PowerPointpresentatie laat zij ons mee genieten van een totaal ander cultuur. Ze maakte een reis van 35 dagen terug naar het stenen tijdperk, waarvan 16 dagen 'stroomloos'. De groep bezocht het moeras- en mangrovegebied ten zuiden van het Carstensgebergte in het voormalige Nederlandse Nieuw Guinea. Het reizen ging veelal per boot en te voet. De Korowai-stam woont in boomhutten, soms meer dan 20 meter hoog. Deze stam is nomadisch en leeft geheel van wat de natuur hen biedt. De Asmat-stammen wonen in de zuidwesthoek vlak aan zee, kennen een indrukwekkende cultuur van houtsnijwerk, en zijn zeer bekend om hun 'korte lontje'. Ineke heeft dat persoonlijk ervaren.

04-09-2013: Willem Kwakernaak

Beeldhouwkunst door de eeuwen heen

Willem Kwakernaak, kunstenaar en kunstkenner, opent het seizoen na de zomerstop op zijn charismatische wijze met een lezing over de beeldhouwkunst van prehistorie tot heden. Vanaf de Venus van Willendorf, via o.a. Griekse en Romeinse beelden, Michelangelo, Bernini, Rodin, Maillol, Giacometti, Henry Moore tot in de huidige eeuw Anish Kapoor. Beelden van klei, hout, steen, marmer, brons en papier maché. Kwakernaak gaf eerder vier lezingen bij ons, o.a. over de Sixtijnse kapel en (Magisch) Realisme.

26-06-2013: Drs. Monique Hafkamp

Renaissance in de architectuur

Kunsthistoricus Drs. Monique Hafkamp zal in het kader van de Dag van de Architectuur aan de hand van beroemde voorbeelden tonen hoe de Wedergeboorte van de Klassieke Oudheid vorm kreeg in de bouwkunst. Florence wordt beschouwd als de bakermat van de Renaissance. Kunstenaars bestudeerden de principes van de klassieke architectuur en lieten zich er door inspireren. Hun ontwerpen zijn ook in andere delen van Italië te zien. Vervolgens maakten architecten in de rest van Europa er kennis mee en ontstonden er allerlei regionale varianten. Deze lezing sluit aan op de drie vorige Architectuurlezingen die ze gaf.

12-06-2013: Dr. Jan Terlouw

Zijn boeken en loopbaan

Dr. Jan Terlouw zal voor Pluspunt zijn recente boek "Hoed u voor mensen die iets zeker weten"en andere aspecten van zijn loopbaan toelichten. Hij is zijn loopbaan begonnen met onderzoek op het gebied van thermonucleaire reacties in de VS, in Zweden en in Nederland. Daarna heeft hij veel politieke functies gehad, o.a. als politiek leider van zijn partij en als commissaris van de koningin in Gelderland. Tegenwoordig is hij vooral schrijver en houdt hij lezingen, o.a. over het klimaatprobleem. In zijn recente boek bespreekt hij tal van maatschappelijke problemen, maar er staan ook sprookjes in voor volwassenen en andere luchtiger reflecties.

29-05-2013: Drs. Dorothy van Rijt

Hollandse impressionisten

Drs. Dorothy van Rijt geeft als vervolg op haar lezing van vorig jaar over het Franse impressionisme nu een lezing over het impressionisme in Holland. De Franse impressionisten zijn overbekend om hun kleurrijke werken in een vlotte stijl die de "impressie" probeerde vast te leggen. Hollandse impressionisten worden echter vaak vergeten, maar streefden eigenlijk hetzelfde doel na. Tijdens deze rijk geïllustreerde lezing krijgen ook zij hun welverdiende aandacht! Laat u verrassen door de verbeelding van de sfeer van het 19e eeuwse Hollandse leven.

15-05-2013: Drs. Marijke Kuyper

150 jaar Couperus

Drs. Marijke Kuyper geeft in diens 150ste geboortejaar een lezing over Louis Couperus. Hij is één van onze bekendste schrijvers en toch hebben de meeste mensen niet veel meer van hem gelezen dan "Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan", "Eline Vere" of "De stille kracht". In deze lezing verdiepen we ons in de vraag wat Couperus nu nog steeds de moeite waard maakt en met welke van zijn vele boeken hij tot in onze tijd zijn reputatie dubbel en dwars verdient. Dit is de tiende lezing die Marijke bij ons geeft.

01-05-2013: Thea Rijsewijk

Margo Minco

Naar aanleiding van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben we Thea Rijsewijk weer uitgenodigd. Zij bracht bij onze laatste kerstbijeenkomst "A Chrismas Caroll" van Charles Dickens. "Het Gebeurde" is een indringende monoloog, vooral gebaseerd op "Het bittere kruid" van Marga Minco. Dit autobiografische verhaal handelt over het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als toeschouwer beleef je mee hoe een gewoon Joods gezin in een rijtjeshuis geleidelijk van de Nederlandse samenleving wordt afgesneden, om uiteindelijk naar een vernietigingskamp te worden afgevoerd. Alleen Marga weet te ontkomen. Thea Rijsewijk wordt in deze monoloog begeleid door Mihai Turcitu. Deze Roma-muzikant komt uit een Roemeense familie waar van vader op zoon muziek wordt gemaakt. Mihai speelt al vanaf zijn vierde jaar viool en heeft een conservatoriumopleiding gevolgd.

17-04-2013: NVVE

Levenseindekliniek en euthanasie bij dementie

Francesca Haagen van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) bespreekt wilsverklaringen en legt uit wat de NVVE voor u kan betekenen. Zij zal met name aandacht schenken aan de vorig jaar geopende Levenseindekliniek en het zelf gekozen levenseinde bij dementie. Iedereen heeft wel een mening over het levenseinde. Vaak wordt gezegd: "Als ik niks meer kan, ga ik liever dood." Maar wat gebeurt er als het daadwerkelijk zover is? Wat kan er, wanneer mág het. Hoe werkt de euthanasieprocedure? Wanneer breng je het ter sprake bij de arts? Kortom: er zijn veel vragen over beslissingen rondom het levenseinde. Tijdens de lezing wordt stil gestaan bij de eigen keuze (Wat wilt u zélf?). De spreker gaat daarbij in op de verschillende begrippen als versterven, euthanasie, palliatieve sedatie en wettelijke mogelijkheden.

03-04-2013: Dr. Han Blok

Euthanasie en ethiek

Bioloog Dr. Han Blok won eind 2011 een eervolle eerste prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der wetenschappen over de uitwerking van het thema "Hoe ver mogen we gaan met beslissen over leven en dood?" Is dit een vraag voor filosofen, ethici of theologen? Dat kan, maar bij nader inzien zit er ook veel biologie in het onderwerp. Immers het ontkennen van de dood kunnen we duiden als overspronggedrag. De angst voor de dood, evenals het accepteren van dodelijke risico's zitten diep verankerd in onze erfelijke gedragspatronen. Voor Pluspunt Gorssel heeft hij dit thema bewerkt tot een lezing in de luchtige stijl zoals we intussen van hem gewend zijn bij zijn vorige lezingen: Darwin en de kredietcrisis, DNA uitgelegd aan leken en De Meerziekte.

20-03-2013: Drs. Jos Paardekooper

Hilary Mantel 2x(Man) Booker Prize

Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft Drs. Jos Paardekooper op zijn bij ons bekende, boeiende wijze een lezing over het voorlaatste boek van Hilary Mantel, "Wolf Hall". Zij won hiermee in 2009 voor de eerste keer de Booker Prize. Afgelopen najaar won ze deze prijs voor de tweede keer met "Bring up the Bodies". Hij ondersteunt de lezing met een PowerPoint presentatie. Over Henry VIII en zijn zes echtgenotes leek zo ongeveer alles al gezegd. Maar Hilary Mantel koos een onverwachte invalshoek. Ze beschreef één van de roerigste periodes uit de Engelse geschiedenis vanuit de persoon van Thomas Cromwell, aartsintrigant en vertrouweling van de koning. Dat leverde intrigerende literatuur op. Jos Paardekooper gaf al veel lezingen bij ons.

06-03-2013: Niels Klinkenberg

Godfried Bomans

Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Bomans zal Niels Klinkenberg, lid van het Godfried Bomans Genootschap, ons laten genieten van de fantastische taal, de humor en ernst van deze nog steeds populaire schrijver. We volgen Bomans' biografie en luisteren naar werk uit alle fasen van zijn leven: Haarlem, Amsterdam, Nijmegen, Rottummerplaat, radio en TV. Veel aspecten van zijn werk komen aan bod: sprookjes, journalistiek werk, kolderieke stukken en filosofische gedachten, romans, columns, dagboeken, toneelstukken en brieven.

20-02-2013: Maurice Steemers

Het vak van meubels restaureren

In deze lezing laat Maurice Steemers, restaurator van meubels, ons zien hoe veelzijdig en inspirerend zijn werk is. De meubel- en houtrestaurator van tegenwoordig moet meer kunnen dan alleen het opknappen van meubelen. Vele interessante en bijzondere objecten komen voor restauratie naar het atelier.

06-02-2013: Lex Rutgers

160 jaar Mettray

Lex Rutgers, medewerker van de jeugdzorginstelling LSG-Rentray, heeft een boekje geschreven over de 160 jaar geschiedenis van deze beroemde en vroeger ook wel beruchte instelling. Deze stond vroeger bekend als de Mettray in Eefde. Aan de hand van veel foto's en anekdotes zal hij o.a. vertellen over hoe de jongeren leefden, hoe de behandeling was en hoe de situatie nu is.

23-01-2013: Drs. Ton Luijten

Gedichten bij Kunst

In het kader van Gedichtendag laat Drs. Ton Luijten, neerlandicus, dichter en publicist, aan de hand van een nieuwe reeks kunstwerken (beelden, schilderijen en objecten) zien welke interpretaties Nederlandse dichters aan deze kunstwerken gegeven hebben. Daarbij stelt hij de vraag aan de orde of de gedichten een welkome aanvulling zijn op de kunstwerken of dat ze er afbreuk aan doen. De voordracht van de gedichten is in handen van Margriet Luijten. Eerder gaf Ton Luijten bij ons al lezingen over poëzie en over de situatie in het huidige onderwijs.

09-01-2013: Willem Kwakernaak

(Magisch) realisme

Kunstkenner en kunstenaar Willem Kwakernaak opent het nieuwe jaar met een lezing over het (magisch/sur-) realisme. Vanaf 1 januari wordt het oude gemeentehuis in Gorssel verbouwd tot museum. Hierin zal de collectie Melchers vertoond worden. Deze collectie is afkomstig uit het Scheringa-museum in Spanbroek. In 2015 zal het nieuwe museum geopend worden met schilderijen van o.a. (magisch) realistische schilders zoals Carel Willink, Charley Toorop, Pyke Koch, Dick Ket. Willem Kwakernaak gaf al drie lezingen bij ons; de laatste was over Michelangelo in de Sixtijnse kapel.